Leer effectief leren als beelddenker met hulp van Getting Ahead uit Wassenaar.

Hoe leer je Engels met dyslexie?

Voor leerlingen

Veel leerlingen worstelen met de Engelse taal. De ontransparante verschillen tussen de gesproken en de geschreven taal leiden tot veel problemen op school.

Maar het kan ook het hele concept van leren zijn wat tot problemen leidt. Inzicht in jouw leerstijl helpt je dan om met zelfvertrouwen het schoolwerk en Engels onder de knie te krijgen om zo betere resultaten te behalen.

 

Lees over de cursussen Engels en Studievaardigheden

Engels

Hoe eerder je Engels leert schrijven en spreken, hoe beter je voorbereid zult zijn op je studie of carrière. Maar Engels leren is niet voor iedereen een piece of cake. Getting Ahead helpt je met meer zelfvertrouwen Engels te spreken en om überhaupt iets van die grammatica te begrijpen.
 

Lees meer over de cursussen Engels

Voor ouders

Als ouders kun je veel doen om je kind thuis beter te begeleiden bij het leren van Engels. 

Allereerst gaan we inzicht creeren in de verschillende leerstijlen en hoe deze kunnen helpen om de leerlingen tot leren te krijgen. Wat zijn de struikelblokken bij het leren van Engels? Wat maakt de taal zo moeilijk om te leren? Wat kunnen we doen om de te leren woordjes te onthouden?


 

Lees meer over Dyslexie en Engels voor ouders

Snel leren = leuk leren

Tijdens de cursus ‘snel leren = leuk leren’, leren middelbare scholieren en studenten van elk niveau sneller lezen, makkelijker onthouden, beter plannen en organiseren, samenvatten en hoe ze moeten studeren.
 

Lees meer over deze cursus

Voor professionals

Op welke manier leren dyslextische leerlingen? Inzicht in hoe het lerende brein van deze pubers werkt, helpt enorm om hen tot leren te krijgen. De invloed van een leerkracht of RT-er is enorm en die kan veel bijdragen aan het goed kunnen functioneren van de leerlingen. 

Wat kunnen we doen om hen zo goed mogelijk te helpen? Hoe kunnen we ze helpen bij het overwinnen van de obstakels. 

 

Lees meer over Dyslexie en Engels voor professionals

Leren studeren als beelddenker

Als een leerling weet hoe hij moet leren, haalt hij ook betere cijfers. Vanzelfsprekend voelt hij zich dan beter. Helaas is het onderwijs afgestemd op de meerderheid van de leerlingen, zo maken we het alleen voor de minderheid heel moeilijk om ook succes ervaringen te behalen. Ik help bij het vaststellen van de juiste leerstijl! 

 

Woorden vs beelden

Wist je dat 20% van de mensen een voorkeur heeft om in beelden te denken? Misschien denkt jouw zoon/dochter (of leerling) wel in beelden of zijn ze gevoelsdenkers. Het onderwijs is dan niet gericht op deze denkwijze. Dat betekent niet dat ze niet slim zijn, maar dat ze op een andere manier denken. Mensen die op deze manier denken zijn vaak hele intuïtieve, creatieve denkers. En dat zijn nou net de mensen waar we tegenwoordig in het bedrijfsleven om zitten te springen: visueel ingestelde, out-of-the-box denkende geesten. Doe de beelddenker test!

 

Leren als beelddenker

Bij Getting Ahead gaat de leerling aan de slag om het beste uit zichzelf te halen. Voor iedereen is er een passend programma op het eigen niveau. Het leren vindt plaats in een fijne, vertrouwde, niet-schoolse omgeving. Ik ga op zoek naar de drive om te leren en stimuleer de leerling om gebruik te maken van de kwaliteiten die de rechter hersenhelft biedt. Op deze manier ervaren zij ook dat goede cijfers binnen de mogelijkheden behoren en ervaren ze de uiterst noodzakelijke succes momenten. 

Effectief leren met Getting Ahead

Ze hebben naar hun idee echt goed geleerd, maar toch krijgen ze de ene na de andere onvoldoende terug. Hoewel ze veel tijd aan hun huiswerk besteden, leren ze waarschijnlijk niet op de juiste manier. Ontdek daarom samen met Getting Ahead wat het beste werkt.

Leer effectief studeren, zodat er tijd overhoudt voor leuke dingen en onvoldoendes verleden tijd zijn. Er moet een goede balans ontstaan tussen leren en ontspanning. 

 

Waarom standaard bijles niet altijd helpt

Er moet aandacht besteed worden aan de manier waarop iemand leert. Dat klinkt logisch, maar toch houdt ons onderwijssysteem daar geen rekening mee. Het is daarom heel goed mogelijk dat bijles niet werkt. Als een leerling het niet snapt wordt de stof vaak op dezelfde manier wederom aangeboden maar dit werkt frustratie in de hand. 

Misschien is de leerling wel een beelddenker (iemand met de voorkeur voor een visuele leerstijl). Leer ze omgaan met deze gave. Met de juiste begeleiding kunnen ze leren om hun visuele talenten te gebruiken. 
Bij leerlingen met dyslexie bijvoorbeeld zie je positieve resultaten als ze gebruik leren maken van de mogelijkheden in hun rechter hersenhelft. Deze andere benadering van de leerstof is bewezen effectief.  

 

Carolien Poels - Getting Ahead

Ik, Carolien Poels, ben taalcoach Dyslexie en Engels. Als Cambridge docent Engels, Kernvisie en Snel leren = Leuk leren coach begeleid ik studenten in mijn eigen praktijk. Als ervaringsdeskundige op het gebied van visueel -, gevoelsmatig denken, ADD en dyscalculie heb ik veel raakvlakken met mijn studenten.   

Door mijn eigen kinderen kwam ik in eerste instantie op het spoor van beelddenken en daardoor vielen er heel veel puzzelstukjes op hun plaats. Zo ontdekte ik zelf een gevoelsmatig denkende beelddenker te zijn. Dit verklaarde oa waarom ik op een bepaalde manier over zaken denk en hoe ik zaken benader. Gaandeweg ben ik dit gaan toepassen op de lessen Engels. Het inzicht krijgen in het geheel is cruciaal en dan pas kan er aandacht besteed worden aan de details.   

Een aantal jaar geleden ben ik me volledig gaan richten op de combinatie dyslexie en Engels. Ik vind het fantastisch om de vooruitgang te zien bij de leerlingen.