Hoe leer je Engels met dyslexie?

Hoe leer je Engels met dyslexie?

Mijn wens 

Het is mijn wens dat iedere dyslect cq rechtsdenkend persoon (beelddenker of gevoelsdenker) in staat moet zijn om Engels te leren. Zodra er inzicht is in de manier van leren, kun je controle krijgen over je kennisvergaring en zul je met sprongen vooruit gaan. 

 
Een andere leerstijl
Een rechtsdenkend persoon is een persoon die bij voorkeur gebruik maakt van zijn rechter hersenhelft. Iedereen heeft twee hersenhelften die verantwoordelijk zijn verschillende functies. Je linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor woorden/taal, nummers, volgorde, tijdsbesef, logica en analytisch denken terwijl de rechter hersenhelft zorgt voor kleur, ritme, fantasie, overzicht, ruimtelijk inzicht, gevoel en emotie. Je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat een persoon die voormamelijk leert vanuit zijn linker hersenhelft een compleet ander persoon is als degene die leert voornamelijk vanuit zijn rechter hersenhelft.

Als je de wereld bekijkt vanuit een andere manier doe je precies hetelfde als je leert. Als je dan bedenkt dat het huidige schoolsysteem werkt vanuit de linkerhersenhelft, de leerkrachten ook nog eens veelal links georienteerd zijn, kun je je voorstellen dat een rechts georienteerd persoon vastloopt op school.  

Inzicht krijgen

We gaan inzicht in grammatica creeren. De leerstof wordt benaderd vanuit een visueel overzicht gebruikmakend van mindmaps en flowcharts. We gaan kijken naar manieren om woordjes leren, woordenschat te vergroten en strategieen om toetsen voor te bereiden.
 

De eerste les bespreken we de specifieke moeilijkheden en bespreken we de doelen die we willen behalen. 

Kosten

Prijs per les van 60 minuten : € 55,00

Het aantal lessen is in overleg en kunnen op elk moment worden gestart of stop gezet worden indien het doel is bereikt.

Astrid van Wijngaarden,

moeder van dochter, Esmee met dyslexie

Er was geen zelfvertrouwen, ze vond Engels verschrikkelijk en haalde veel onvoldoendes. Deze lage cijfers waren de aanleiding om hulp te gaan doen, ook omdat er geen zin was om zich hiervoor in te zetten. 

Dit was dan ook gelijk het grootste probleem, door het gebrek aan zelfvertrouwen wilde ze niets meer en lukte ook niets meer. 

Na het volgen van de lessen is het zelfvertrouwen gestegen en bleek de passieve kennis er echt wel te zitten. Ze is nu gemotiveerd om te leren. 

3 havo - meisje met dyslexie

Ik wil graag vertellen wat het voor mij betekent om deze lessen te volgen (maar zonder mijn naam als dat mag....)

Carolien legt goed uit. Ik weet nu welke stappen ik moet nemen om tot de goede tijd te komen. Voorheen snapte ik compleet niets van de grammatica. Nu haal ik allemaal voldoendes.  

Mary Huisman
 
Moeder van dochter met dyslexie, 2 vwo
 
Luna begon met een achterstand in de brugklas en haalde alleen maar onvoldoendes en raakte zeer gefrustreerd omdat niets van Engels begreep. Ze was hierdoor erg onzeker en vroeg niets meer in de klas want na een tweede uitleg begreep ze het nog steeds niet. 
 
Ondanks dat we thuis veel tijd en energie besteedde aan het Engels was er geen vooruitgang.  
De grootste stuikelblokken waren het lezen van Engels, logica bedenken in de taal en niet begrijpen waarom dezelfde lettercombinaties verschillende klanken hebben bijvoorbeeld. Daarom wilde ze zelfs thuis niet meer hardop lezen. 
 
Luna begrijpt nu meer van de taal. Ze heeft een beter beeld van de problemen waar ze als dyslect tegenaan loopt. Carolien legt de stof op een begrijpelijke manier uit en er kan extra aandacht worden besteed aan moeilijke onderdelen. Luna haar zelfvertrouwen groeit nog steeds en ze haalt allemaal voldoendes. Wij zijn zeer tevreden! 
Joanna Hoogendoorn
 
Moeder van zoon met dyslexie, vmbo-gt
 
Onze zoon heeft een zware vorm van dyslexie, hierdoor is hij van de HAVO teruggegaan naar GT, ook dit ging niet goed, met name Engels was erg moeilijk voor hem, hij begreep totaal niets van de grammatica en het schrijven in het Engels lukte ook niet. Hij had een 2,7 voor Engels in de 3de van het VMBO. Door zijn dyslexie en het niet berepen worden door de leraren had hij weinig van de grammatica opgepikt.  
 
Het ging totaal niet op school met Engels en daardoor zakte de rest van de vakken ook terug, er was zelfs sprake van dat ze hem nog een niveau wilden laten zakken. De dyslexie werd zo'n grote beperking voor hem, terwijl hij wel na GT nog steeds de HAVO wil gaan doen en nog steeds de motivatie heeft om door te gaan. Daarom zijn we gaan zoeken naar een manier om hem te helpen. Door de juiste aanpak veranderde zijn overtuiging en had hij door het hem ging lukken en werd de drive om zijn diploma alleen maar groter. Hij wilde terug naar de HAVO.  
 
De combinatie dyslexie en Engels sprak ons erg aan en hebben daarom de keuze gemaakt om wekelijks een rit naar Voorschoten te maken om hem prive les te laten krijgen bij Getting Ahead. Hij heeft een andere manier van woordjes leren aangeleerd. Daarnaast heeft Carolien alle grammatica doorgenomen. Hij begrijpt nu voor het eerst in al die jaren de grammatica, leert op een andere manier gaat meer vrije tijd overhouden en betere cijfers halen. Het resultaat was een 6 op zijn overgangrapport naar de 4de klas! 
 
De grootste problemen waren vooraf vooral: Het niet aankunnen van de hoeveelheid stof i.c.m. dyslexie en het niet begriijpen van de grammatica en spelling van Engels. Hierdoor ook een falend gevoel, zoveel energie die erin gestopt wordt maar geen goed resultaat. 
 
Hij kwam veel onbegrip tegen, dyslexie wordt vaak niet begrepen. Hij had hierdoor een nagetief zelfbeeld mar door de begeleiding en de persoonlijk aandacht van Carolien durft hij nu aan te geven wat hij niet snapt en heeft hij veel geleerd in de tijd dat hij bij Getting Ahead lessen heeft gekregen. 3 jaar grammatica inhalen is niet niks. Na al die jaren tobben en ploeteren voelt hij zich eindelijk begrepen en gaat hij "beloning" krijgen in de vorm van goede cijfers. 
 
De conclusie van onze zoon nu: "Ik begin nu eindelijk de grammatica te begrijpen en vind Engels leren niet meer zo erg omdat mijn cijfers nu eindelijk goed zijn."
 
De kennis van Carolien over dyslexie in combinatie met Engels is uniek en vind je nergens! 
Ik kan het iedereen aanraden omdat het mijns inziens de enige manier is om te leren omgaan met je dyslexie in combinatie met Engels. Ook de huiswerkbegeleiding die Carolien geeft is zeer goed voor dyslcten. Ze heeft goed kijk op de leerling zelf en deze combinatie hebben we in al die jaren nog nooit gevonden. Wij kwamen er elke zaterdag met plezier voor vanuit Rotterdam naar Voorschoten rijden. 
Geraldine Schoonderbeek
 
Moeder van middelbare scholier met dyslexie 
 
Mijn zoon heeft door de intensieve begeleiding op de lagere school zijn achterstand met Nederlands lezen en begrijpend lezen door dyslexie kunnen wegwerken. Op de middelbare school echter, kwamen daar eerst Engels en Frans en toen ook nog Duits bij. Heel moeilijk om de logica te vinden en de woordjes in zijn hoofd te krijgen. 
 
We zochten naar een manier waarbij hij zijn beelddenken actief kon inzetten als alternatief voor de leermethode op school en ter compensatie van zijn dyslexie. 
 
Automatiseren was waar hij de meeste moeite mee had. De rijen woordjes en de logica van de grammatica ontdekken. 
 
De andere uitleg dan die van zijn docent(e) hebben absoluut geholpen voor een beter begrip van de taal. Daarnaast is consequent de woordjes en zinnen leren een grote hulpbron gebleken. 
 
Carolien maakt de grammatica "hapklaar", speelt in op het beelddenken door met visuele hulpmiddelen te werken, waardoor het "anders" is dan op school en daardoor aanvullend. De stof blijft hierdoor beter hangen.  
Rosalinde de Vries
 
Moeder van dochter met dyslexie, middelbare school
 
Anastasia vindt de Engelse toetsen op school erg moeilijk en haalde hierdoor veelal lage cijfers. Ook had zij moeite met lees- en luistertoetsen. 
 
Na de cursus leren leren is geconstateerd dat Anastasia waarschijnlijk een beelddenker is. Omdat Anastasia Engels zo ontzettend moeilijk vindt zijn we gaan googlen op internet naar specialistische hulp voor beelddenkers. Zo kwamen we bij Carolien terecht. 
 
De grammatica en bijvoorbeeld de woordvolgorde was een groot struikelblok voor haar. 
 
We kwamen maandelijks uit Nijmegen gereden om oa de stof van een proefwerkweek door te nemen. Dit is als zeer prettig en nuttig ervaren. Anastasia vond de begeleiding zelf ook erg fijn en dat is ook belangrijk.   
 
Voor ons was het doorslaggevend dat je gespecialiseerd bent in hoe beelddenkers de stof eigen maken, waardoor je Anastasia beter begreep en de stof op een andere manier uitlegde. 
 
Niets is fijner dan hulp krijgen van iemand die weet hoe je leert en de stof op een andere manier benadert, waardoor je het beter gaat snappen. Daarom vind ik dat andere leerlingen ook voor jou moeten kiezen :)