Leer effectief leren als beelddenker met hulp van Getting Ahead uit Wassenaar.

Hoe leer je Engels met dyslexie?

Mijn missie

Mijn missie is om iedereen op zijn manier te laten leren. Het Engels toegankelijk te maken voor dyslecten.

Een andere benadering van het Engels bijvoorbeeld maakt het ook voor leerlingen met dyslexie mogelijk om de taal te leren.

Engels voor Dyslecten

Mijn wens 

Het is mijn wens dat iedere dyslect cq rechtsdenkend persoon (beelddenker of gevoelsdenker) in staat moet zijn om Engels te leren. Zodra er inzicht is in de manier van leren, kun je controle krijgen over je kennisvergaring en zul je met sprongen vooruit gaan. 

 
Een andere leerstijl
Een rechtsdenkend persoon is een persoon die bij voorkeur gebruik maakt van zijn rechter hersenhelft. Iedereen heeft twee hersenhelften die verantwoordelijk zijn verschillende functies. Je linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor woorden/taal, nummers, volgorde, tijdsbesef, logica en analytisch denken terwijl de rechter hersenhelft zorgt voor kleur, ritme, fantasie, overzicht, ruimtelijk inzicht, gevoel en emotie. Je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat een persoon die voormamelijk leert vanuit zijn linker hersenhelft een compleet ander persoon is als degene die leert voornamelijk vanuit zijn rechter hersenhelft.

Als je de wereld bekijkt vanuit een andere manier doe je precies hetelfde als je leert. Als je dan bedenkt dat het huidige schoolsysteem werkt vanuit de linkerhersenhelft, de leerkrachten ook nog eens veelal links georienteerd zijn, kun je je voorstellen dat een rechts georienteerd persoon vastloopt op school.  

Inzicht krijgen

We gaan inzicht in grammatica creeren. De leerstof wordt benaderd vanuit een visueel overzicht gebruikmakend van mindmaps en flowcharts. We gaan kijken naar manieren om woordjes leren, woordenschat te vergroten en strategieen om toetsen voor te bereiden.
 

De eerste les bespreken we de specifieke moeilijkheden en bespreken we de doelen die we willen behalen. 

Kosten

Prijs per les van 60 minuten : € 55,00

Het aantal lessen is in overleg en kunnen op elk moment worden gestart of stop gezet worden indien het doel is bereikt.

Astrid van Wijngaarden,

moeder van dochter, Esmee met dyslexie

Er was geen zelfvertrouwen, ze vond Engels verschrikkelijk en haalde veel onvoldoendes. Deze lage cijfers waren de aanleiding om hulp te gaan doen, ook omdat er geen zin was om zich hiervoor in te zetten. 

Dit was dan ook gelijk het grootste probleem, door het gebrek aan zelfvertrouwen wilde ze niets meer en lukte ook niets meer. 

Na het volgen van de lessen is het zelfvertrouwen gestegen en bleek de passieve kennis er echt wel te zitten. Ze is nu gemotiveerd om te leren. 

3 havo - meisje met dyslexie

Ik wil graag vertellen wat het voor mij betekent om deze lessen te volgen (maar zonder mijn naam als dat mag....)

Carolien legt goed uit. Ik weet nu welke stappen ik moet nemen om tot de goede tijd te komen. Voorheen snapte ik compleet niets van de grammatica. Nu haal ik allemaal voldoendes.  

Mary Huisman
 
Moeder van dochter met dyslexie, 2 vwo
 
Luna begon met een achterstand in de brugklas en haalde alleen maar onvoldoendes en raakte zeer gefrustreerd omdat niets van Engels begreep. Ze was hierdoor erg onzeker en vroeg niets meer in de klas want na een tweede uitleg begreep ze het nog steeds niet. 
 
Ondanks dat we thuis veel tijd en energie besteedde aan het Engels was er geen vooruitgang.  
De grootste stuikelblokken waren het lezen van Engels, logica bedenken in de taal en niet begrijpen waarom dezelfde lettercombinaties verschillende klanken hebben bijvoorbeeld. Daarom wilde ze zelfs thuis niet meer hardop lezen. 
 
Luna begrijpt nu meer van de taal. Ze heeft een beter beeld van de problemen waar ze als dyslect tegenaan loopt. Carolien legt de stof op een begrijpelijke manier uit en er kan extra aandacht worden besteed aan moeilijke onderdelen. Luna haar zelfvertrouwen groeit nog steeds en ze haalt allemaal voldoendes. Wij zijn zeer tevreden! 
Joanna Hoogendoorn
 
Moeder van zoon met dyslexie, vmbo-gt
 
Onze zoon heeft een zware vorm van dyslexie, hierdoor is hij van de HAVO teruggegaan naar GT, ook dit ging niet goed, met name Engels was erg moeilijk voor hem, hij begreep totaal niets van de grammatica en het schrijven in het Engels lukte ook niet. 
 
Het ging totaal niet op school met Engels en daardoor zakte de rest van de vakken ook terug, er was zelfs sprake van dat ze hem nog een niveau wilden laten zakken. De dyslexie werd zo'n grote beperking voor hem, terwijl hij wel na GT nog steeds de HAVO wil gaan doen en nog steeds de motivatie heeft om door te gaan. Daarom zijn we gaan zoeken naar een manier om hem te helpen. 
 
De combinatie dyslexie en Engels sprak ons erg aan en hebben daarom de keuze gemaakt om wekelijks een rit naar Voorschoten te maken om hem prive les te laten krijgen bij Getting Ahead. 
 
Struikelblokken waren vooral: Het niet aankunnen van de hoeveelheid stof i.c.m. dyslexie en het niet begriijpen van de grammatica en spelling van Engels. Hierdoor ook een falend gevoel. zoveel energie die erin gestopt wordt maar geen goed resultaat. 
 
Hij begrijpt voor het eerst in al die jaren de grammatica, leert op een andere manier gaat meer vrije tijd overhouden en betere cijfers halen. Zijn gemiddelde is van een 2-3 gegaan naar een 6.
 
Hij kwam veel onbegrip tegen, dyslexie wordt vaak niet begrepen. Zeker als het aanbod van de stof niet is afgestemd op dyslecten. Hij heeft veel geleerd in de tijd dat hij nu bi Getting Ahead lessen krijgt. 3 jaar grammatica inhalen is niet niks. Na al die jaren tobben en ploeteren voelt hij zich eindelijk begrepen en gaat hij "beloning" krijgen in de vorm van goede cijfers. 
 
De conclusie van onze zoon nu: "Ik begin nu eindelijk de grammatica te begrijpen en vind Engels leren niet meer zo erg omdat mijn cijfers nu eindelijk goed zijn."