Leer effectief leren als beelddenker met hulp van Getting Ahead uit Wassenaar.

Hoe leer je Engels met dyslexie?

Waar sta ik voor?

Het leren van Engels met dyslexie vereist een andere benadering om inzicht te krijgen in de taal. De vaardigheden die nodig zijn om de taal te beheersen zijn onder andere woordenschat - uitspraak - spelling. Dyslexie en Engels gaan wel degelijk samen maar met de goede begeleiding. 

Heb je hulp nodig bij het verbeteren van het Engels van je zoon of dochter?

Dan zullen de cursussen van Getting Ahead een uitkomst bieden. Ik leer om de vertaalslag te maken in het klaslokaal zodat hij/zij beter in staat is om de leerstof tot zich te nemen en eigen te maken. 

Voor leerkrachten en RT-ers is er een aparte training om de leerlingen beter te begeleiden in / rond de kas. Een gelijkgestemde begeleiding op meerdere fronten levert natuurlijk meer resultaat op.   

Voor het aanmelden van een van de trainingen ga je naar www.dyslexieacademy.nl. Dit is een onderdeel van Getting Ahead.